Aktuálně
Limity růstu - poučení z krizového vývoje
11. listopad 2018

Jaké jsou limity růstu? Co brání českým, zejména malým a středním, firmám v jejich růstu…

Interim management na Restrukturalizačním fóru 2018
19. říjen 2018

Českým firmám se v současné době hospodářského růstu daří. Zkušený majitel firmy i …

Problematika malých a středních firem
11. říjen 2018

Na začátku října proběhl v Brně 60. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu za hojné…

Další aktuality »

Finance

Společnost R.F.T. je schopna zajistit financování společností, které jsou v rámci své činnosti úspěšné, ale ocitly se dočasně ve finanční tísni a nejsou schopny samy si zajistit adekvátní financování. V této situace je možné použít speciální metodu financování společnosti prostřednictvím tollingového mechanizmu.

Princip tollingu

Při použití financování prostřednictvím tollingu vstupuje mezi výrobce a konečné odběratele výrobků tollingová společnost. Tato tollingová společnost s výrobcem uzavře tzv. tollingovou smlouvu. Následně si za své finanční prostředky začne od dodavatelů nakupovat materiálové a energetické vstupy, z kterých si u výrobce nechá za zpracovatelskou odměnu vyrobit hotové výrobky. Vyrobené zboží tollingová společnost společně ve spolupráci s výrobcem prodá odběratelům.

Přednosti tollingu

Tolling využívá dodatečné cizí zdroje financování, které financující instituce (např. banka) neposkytne výrobci, ale poskytne je tollingové společnosti. Tyto finanční prostředky jsou tollingovou společností následně použity na nákup materiálových a energetických vstupů od dodavatelů a na zpracovatelskou odměnu výrobci.Hlavní výhodou tollingového mechanizmu je získání finančních prostředků na nákup vstupů, aniž by dodavatelům hrozilo jakékoliv nebezpečí nezaplacení ze strany výrobce, popřípadě v důsledku hrozícího úpadku. Vlastníkem vstupů a výrobků totiž již není výrobce, ale tollingová společnost. Použití tollingového mechanizmu však není vhodné pouze pro společnosti ve finančních problémech. Mohou jej také použít firmy, které jsou sice bez finančních potíží, ale i přesto jim banka odmítá poskytnout úvěr. Tyto společnosti si prostřednictvím tollingu mohou přesunout vlastnictví materiálových a výrobkových zásob na tollingovou společnost a tímto krokem díky razantnímu zlepšení téměř všech bankovních ukazatelů následně získat od banky úvěr.

Facility service

V rámci finančních služeb nabízíme našim klientům zajištění aktivit a činností , které jsou nezbytné pro naplňování podnikatelských aktvit, ale pro klienta není nutné vlastnit vybavení či zaměstnávat v těchto oblastech kmenové pracovníky. Umíme zajistit outsourcing vybraných činností, externí vybavení majetku a jeho profinancování či přípravu investičních záměrů.

  • vedení účetnictví
  • administrativní správa
  • správa nemovitostí
  • prodej a pronájem komerčních objektů
  • příprava investičních záměrů

ŘÍZENÍ PODNIKU FORMOU INTERIM MANAGEMENTU

Kontaktujte nás